Over mij

Ik ben Bertus Mulder, geboren 6 mei 1949 te Heerenveen, opgegroeid in Makkinga (Oost-stellingwerf), zoon van de zuivelarbeider Albert K. Mulder en Wietske Veenstra. Mijn vader was machinist, werd extra belast met het bedienen van een weipoedermachine en draaide vervolgens de vernieling in; hij kwam later op kantoor terecht. Na de HBS-B in Oosterwolde heb ik (arbeids-)sociologie gedaan in Groningen.

Was lid van de fractie van de Studentenvakbeweging in de Groninger Studentenraad. Was vormingswerker op “De Klencke’ te Oosterhesselen, docent sociologie op “De Dommel” in Eindhoven en vervolgens docent sociale geschiedenis en geestelijke en maatschappelijke stromingen op het Sociaal Hoger Onderwijs Friesland in Leeuwarden, later onderdeel van de NHL. Statenlid voor de PvdA in 1991, gedeputeerde van 1995 tot en met 2007. Gewestelijk voorzitter van 2007 tot en met 2011.