De Jonge Piter Jelles

Welkom op mijn website

Welkom op de website van Bertus Mulder. Hier plaats ik artikelen, beschouwingen en commentaren. Verwijzingen naar eerdere opstellen over de sociaal-democratie. Over het sociaal-democratisch maandschrift “De Nieuwe Tijd”, het tijdschrift van J. Saks, Henriëtte Roland Holst, Herman Gorter en Frank van der Goes. Over Ferdinand Domela Nieuwenhuis en zijn discussie van de linksliberale ‘katheder-socialisten’. Over de verborgen theocratische opvattingen van PvdA-ideoloog Willem Banning.

Theatergezelschap Zeeuwse Komedie speelt HET MOEDERHUIS

Een Zeeuwse theatervoorstelling over een Friese vroedvrouw. De Doopsgezinde Fokje Pasma (1865 – 1956) had in haar jonge jaren korte tijd verkering met Pieter Jelles Troelstra. Ze was eigenzinnig, leergierig en haar tijd ver vooruit. Na wat omzwervingen komt ze als gediplomeerd verloskundige terecht in Zeeland. In Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen) en later in Vlissingen (Walcheren).

Volledige uitnodiging in de bijlage

Dêr kaam de Earnst yn syn donkere klean II

Piter Jelles Troelstra keas foar in Frysk houlik. ‘Gezien de plaats, die het Fries in mijn leven zou innemen, was opzettelijke doelstelling nodig,’ docht er te witten. Fokje Frânses Pasma foldie oan dat Fryske profyl. Sy is nei alle gedachten it tsjep jongfrommis mei wa’t er yn 1882 nei it admiraalsilen fan Snits nei De Jouwer farde. Se ferskûlen har achter har parasol ‘om daar ons samenzijn een meer intiem karakter te geven’. Hy koe har yn de simmer fan 1882 dus al goed.

It momentum net fersitte

Yn kringen leit it libben om ús hinne:
It húsgesin, it heitelân, de wrâld,
‘t Bedriuw, de klasse dêr’t men jin by hâldt,
Dêr lizz’de grûnen dêr’t wy op aardzje kinne,
De loft, wêryn ús geast nei’t grutte tynt,
De wei nei’t ivige fynt.

Lemma Fokje Pasma gepubliceerd

het lemma Fokje Pasma online is gepubliceerd, zie: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Pasma

Depolitisering van de Frankfurter Schule  

De grote mannen van de Frankfurter Schule hebben hun best gedaan de rol van stichter en financier Felix Weil te depolitiseren. Aldus Jeanette Erazo Heufelder, auteur van Der argentinische Krösus, Kleine Wirtschafsgeschichte der Frankfurter Schule.  In Duitsland is haar boek een hot issue. Recensenten zijn explicieter dan de auteur: ‘De in de literatur gebruikelijke bewering dat Horkheimer erin slaagde in 1933 het stichtingsvermogen van het Institut in veligheid te breengen, is een eufemisme dat aan cynisme grenst’, aldus Rudolf Walther in de Suddeutsche Zeitung.

Artikelen

Over mijn laatste boek verschenen onlangs deze artikelen:

Fietje Kwaak, een vrouw die de Nazi’s om de tuin leidde

Begin 2016 ontving het IISG van Bertus Mulder het archief betreffende zijn onderzoek naar het leven van Fietje Kwaak. Het archief is 0.87 m. groot (http://hdl.handle.net/10622/ARCH04388). Mulder publiceerde in 2015 De nazi’s te slim af zijn. Sophie Louisa Kwaak en het kapitaal van de Frankfurter Schule. Sophie Kwaak is geboren in een protestants gezin in het dorp Oosterland op Schouwen-Duiveland. In 1916 ging zij een opleiding volgen aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen in Apeldoorn. Ze maakte deze studie niet af en ging in Rotterdam als stenotypiste op een handelskantoor werken.

Markt en winst geen perspectief op beter

In Opinie van 28 april in NRC-Handelsblad geeft Frank Boll te kennen dat de kapitalistische markteconomie voor hem een normatief uitgangspunt is waaraan niet getornd mag worden. Hij verlangt erkenning van de unieke bijdrage van eigendomsrechten, rechtsstaat en vrije markt aan de ontwikkeling van de mensheid. Boll’s conclusie mag er zijn: ‘wie niet gelooft in de markt, gelooft niet in de mens’.